Driver Alert Control: jak to działa?

Driver Alert Control
Opublikowany

Driver alert control, w skrócie DAC, to system kontroli czujności kierowcy opracowany przez firmę samochodową Volvo.

W przeciwieństwie do systemów innych firm samochodowych, Driver Alert Control opracowany przez Volvo nie kontroluje zachowania kierowcy, ale ruch samochodu.

Treść

Funkcja ostrzegania kierowcy

DAC włącza się, gdy prędkość przekracza 65 km/h (40 mph) i zaczyna monitorować ruch samochodu na drodze. Funkcja ostrzegania kierowcy odróżnia jazdę kontrolowaną od jazdy niekontrolowanej i może oszacować czujność kierowcy na podstawie metody i stylu jazdy.

System ten może również rozpoznawać sytuacje, w których kierowca nie jest w pełni oddany prowadzeniu pojazdu i rozprasza go na przykład telefon komórkowy lub inne czynniki.

Komponenty DAC

DAC składa się z kamery za wewnętrznym lusterkiem wstecznym i różnych innych czujników oraz jednostki sterującej. Kamera monitoruje przestrzeń przed samochodem, kierunek jazdy, a także odległość samochodu od poziomych oznaczeń drogowych.

Czujniki i czujniki DAC wykrywają ruchy samochodu we wszystkich kierunkach. Jednostka sterująca rejestruje wszystkie powyższe dane i porównuje je z zapisanymi wartościami.

W jaki sposób DAC ostrzega kierowcę o zmęczeniu?

Jeśli na podstawie zmierzonych danych jednostka sterująca DAC-a rozpozna, że kierowca jest zmęczony, odtworzy sygnał dźwiękowy. Ponadto na desce rozdzielczej zaświeci się lampka ostrzegawcza filiżanki kawy (światło białe).

Ta lampka ostrzegawcza nakazuje kierowcy zatrzymać pojazd i odpocząć. Oprócz wspomnianej lampki ostrzegawczej, DAC może również informować o stopniu zmęczenia kierowcy, który oceniany jest w skali od 1 do 5.

Jednak system ostrzegania kierowcy nie przeszkadza w sterowaniu samochodem, a jedynie ostrzega o zmęczeniu kierowcy i osłabieniu jego uwagi. Dlatego cała odpowiedzialność za prowadzenie pojazdu nadal spoczywa na samym kierowcy.

Zalety przetwornika DAC

Choć system nie ingeruje w panowanie nad autem, ocenia zmęczenie i ostrzega kierowcę, dzięki czemu pomaga unikać wypadków. Chodzi o to, że ostrzeżenie o zmęczeniu może skłonić kierowcę do zrobienia sobie przerwy.

Można więc powiedzieć, że kontrola ostrzegania kierowcy pomaga kierowcy zachować uwagę, zwłaszcza podczas długich i nudnych jazd po autostradzie.

Wady DACa

Pomimo prostej funkcji ostrzegania kierowcy o zmęczeniu, kontrola ostrzegania kierowcy ma również wadę: nadmierne poleganie kierowcy na tym systemie. Jednak tę wadę można zastosować w dowolnym systemie elektronicznym.

Inną wadą może być w pewnych okolicznościach błędna ocena zmęczenia, co może być irytujące.

Wniosek

Koncepcja przetwornika cyfrowo-analogowego jest prosta i jest inteligentnym gadżetem, szczególnie dla mniej uważnych kierowców lub kierowców, którzy odbywają długie nudne przejażdżki po autostradzie lub w nocy.

Krótka prezentacja wideo działania systemu DAC: