Warunki usługi

Wchodząc na tę stronę, wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszystkie obowiązujące przepisy i regulacje, a także zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych.

Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny ani uzyskiwać do niej dostępu. Materiały zawarte na tej stronie są chronione obowiązującymi przepisami prawa autorskiego i znaków towarowych.

Polityka praw autorskich do treści

Projekt strony internetowej, teksty i zawartość wideo podlegają prawu autorskiemu © 2023-obecnie MILOMEDIA OÜ.

Gwarancja

Zespół MILOMEDIA OÜ korzysta z wiarygodnych źródeł danych i dokładnie sprawdza fakty za pomocą aktualnych i wiarygodnych źródeł. Pomimo tego i naszych wysiłków mających na celu ponowne sprawdzenie faktów w różnych źródłach, nie możemy zagwarantować całkowitej aktualności informacji, które wyświetlamy na stronie internetowej.

Zastrzeżenie

Materiały na stronie awariasilnika.pl są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują. MILOMEDIA OÜ nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw.

Prezentacja map nie oznacza wyrażania jakichkolwiek poglądów politycznych ani poglądów! Nie gwarantuje się, że przedstawienie i wykorzystanie granic, nazw geograficznych i powiązanych danych pokazanych na mapach i zawartych w wykazach, tabelach, dokumentach i bazach danych na tej stronie internetowej jest wolne od błędów ani nie musi koniecznie oznaczać oficjalnego poparcia lub akceptacji przez MILOMEDIA OÜ.

Ponadto nie gwarantujemy ani nie składamy żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub wiarygodności wykorzystania materiałów znajdujących się na naszej stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub jakichkolwiek stron powiązanych z tą witryną.

Ograniczenia

W żadnym wypadku MILOMEDIA OÜ nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku użycia lub niemożności wykorzystania materiałów znajdujących się na stronie internetowej awariasilnika.pl, nawet jeśli upoważniony przedstawiciel został ustnie lub pisemnie powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód (w tym m.in. bez ograniczeń, odszkodowania za utratę danych lub zysków lub z powodu przerwy w działalności).

Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania.

Komentarze i inne treści tworzone przez użytkowników i gości

Możesz publikować komentarze, recenzje i innego rodzaju treści (zwane łącznie „Komentarzami”), pod warunkiem, że jakiekolwiek Komentarze nie są nielegalne, naruszają prawa własności intelektualnej, nie naruszają prywatności ani w inny sposób nie są szkodliwe dla innych.

Nie wolno podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot ani w inny sposób wprowadzać w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek Komentarzy, czy to poprzez użycie fałszywego adresu e-mail, imienia i nazwiska lub jakichkolwiek innych informacji, które łączą tę osobę lub podmiot z fałszywą tożsamością. MILOMEDIA OÜ zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich Komentarzy naruszających niniejszy regulamin.

Spinki do mankietów

W serwisie mogą znajdować się linki do innych stron internetowych obsługiwanych przez osoby trzecie. Mogą one służyć jako odniesienie do rzeczywistych badań, innych artykułów lub produktów partnerów stowarzyszonych. MILOMEDIA OÜ nie ponosi odpowiedzialności za treść ani dokładność jakichkolwiek stron znajdujących się poza witryną lub innych witryn powiązanych z awariasilnika.pl. Odwiedzanie witryn, do których prowadzą linki, odbywa się na własne ryzyko i podlega warunkom korzystania z witryn, do których prowadzą hiperłącza.

Biuletyn

Możesz zapisać się na bezpłatny cotygodniowy newsletter bez reklam, a służy on wyłącznie celom informacyjnym – aktualizacji treści i porad. Twoja subskrypcja rozpoczyna się w momencie podania adresu e-mail i trwa do momentu zażądania rezygnacji z subskrypcji.

Anulowanie: Każdy e-mail z newsletterem będzie zawierał link umożliwiający wygodną rezygnację z subskrypcji newslettera. Możesz także skontaktować się z nami bezpośrednio, jeśli masz problem z rezygnacją z subskrypcji newslettera.

Prawa własności intelektualnej

MILOMEDIA OÜ angażuje się w ochronę praw własności intelektualnej. MILOMEDIA OÜ ściśle przestrzega wytycznych DMCA dotyczących nieuprawnionego wykorzystania materiałów chronionych prawem autorskim. Wszelkie zapytania dotyczące reprodukcji treści znajdujących się na tej stronie należy kierować do strony posiadającej prawa własności do określonych treści.

Nie będziesz rozpowszechniać, publikować, przesyłać, modyfikować, wyświetlać ani tworzyć dzieł pochodnych z materiałów uzyskanych za pomocą tej usługi. Aby zgłosić naruszenie praw autorskich firmie awariasilnika.pl, musisz przesłać pisemną wiadomość zgodną z wytycznymi określonymi w sekcji 512(c)(3) ustawy Digital Millennium Copyright Act (DMCA ).

Prawo rządowe

Wszelkie roszczenia związane ze stroną internetową awariasilnika.pl będą podlegać prawu jurysdykcji domowej właściciela awariasilnika.pl, bez względu na przepisy kolizyjne.

Ostatnia aktualizacja: 1 czerwca 2024 r.