Główne zasady

W żadnym wypadku MILOMEDIA OÜ nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku użycia lub niemożności wykorzystania materiałów znajdujących się na stronie internetowej awariasilnika.pl, nawet jeśli upoważniony przedstawiciel został ustnie lub pisemnie powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód (w tym m.in. bez ograniczeń, odszkodowania za utratę danych lub zysków lub z powodu przerwy w działalności).

Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania.

Komentarze i inne treści tworzone przez użytkowników i gości

Możesz publikować komentarze, recenzje i innego rodzaju treści (zwane łącznie „Komentarzami”), pod warunkiem, że jakiekolwiek Komentarze nie są nielegalne, naruszają prawa własności intelektualnej, nie naruszają prywatności ani w inny sposób nie są szkodliwe dla innych.

Nie wolno podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot ani w inny sposób wprowadzać w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek Komentarzy, czy to poprzez użycie fałszywego adresu e-mail, imienia i nazwiska lub jakichkolwiek innych informacji, które łączą tę osobę lub podmiot z fałszywą tożsamością.

MILOMEDIA OÜ zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich Komentarzy naruszających niniejszy regulamin.