Silnik wielowałowy: Czy wiesz, jaki to typ silnika?

BRM P75
Opublikowany

Silnik wielowałowy to rodzaj tłokowego silnika spalinowego wyposażonego w wiele wałów korbowych. Konstrukcja wielowałowa umożliwia realizację silników jednotłokowych, dwutłokowych (silnik z przeciwbieżnymi tłokami) oraz wielotłokowych.

Silnik wielowałowy jest zawsze wyposażony w więcej niż jeden wał korbowy. W zależności od liczby wałów silnik ten jest dokładniej nazywany na przykład silnikiem dwuwałowym, silnikiem trójwałowym, silnikiem czterowałowym i tak dalej.

Treść

Silnik dwuwałowy

Silnik dwuwałowy może mieć dwa wały korbowe umieszczone obok siebie z umieszczonymi wokół nich cylindrami lub wały korbowe usytuowane po przeciwnych stronach cylindra, czyli jeden wał korbowy po jednej stronie cylindra i drugi wał korbowy po drugiej stronie cylindra. cylinder.

Jeżeli wały korbowe znajdują się obok siebie, a cylindry znajdują się wokół nich, wyróżniamy następujące konstrukcje silników:

Silnik U

U-Engine

Silnik U, znany również jako silnik o cylindrach równoległych, jest rodzajem dwucylindrowego lub dwurzędowego, dwuwałowego tłokowego silnika spalinowego. W tego typu silnikach płaszczyzny rzędów cylindrów są równoległe, a dwa wały korbowe są ze sobą połączone.

Silnik H

Silnik H to czterocylindrowy lub czterorzędowy, dwuwałowy tłokowy silnik spalinowy. W przypadku tego typu silnika jego przekrój poprzeczny tworzy kształt litery H, od której właściwie wywodzi się jego nazwa.

Silnik H ma dwa równoległe wały korbowe, które są ze sobą połączone. Jeśli wały korbowe znajdują się po przeciwnych stronach cylindra:

Silnik z przeciwbieżnymi tłokami (wersja dwutłokowa)

Silnik tłokowy przeciwbieżny to dwutłokowy silnik spalinowy, w którym w każdym cylindrze poruszają się dwa tłoki względem siebie. W tego typu silnikach pomiędzy dwoma tłokami pośrodku cylindra powstaje przestrzeń sprężania.

Silnik trzywałowy

Silnik trójwałowy to silnik wielowałowy z wałami korbowymi rozstawionymi w trzech rogach regularnego układu. Zgodnie z układem cylindrów silnik trójwałowy dzielimy na:

Silnik Y

Silnik Y to trzycylindrowy lub trzyrzędowy, trzywałowy, trzytłokowy silnik spalinowy z przeciwbieżnymi tłokami. Ten typ silnika ma cylindry lub rzędy cylindrów (jeśli jest to silnik większy niż trzycylindrowy) rozmieszczone wokół wspólnej przestrzeni sprężania. Jeśli jest to silnik trzycylindrowy, jest to również silnik płaski.

Silnik Delty

Silnik trójkątny to trzycylindrowy lub trzyrzędowy, trójwałowy dwutłokowy silnik spalinowy z przeciwbieżnymi tłokami. W przypadku tego typu silnika jego przekrój poprzeczny tworzy kształt trójkąta, na wierzchołkach którego umieszczone są wały korbowe, a cylindry z kolei tworzą boki trójkąta.

W każdym cylindrze są dwa tłoki. Jeśli jest to trzycylindrowy silnik trójkątny, jest to również silnik płaski.

Silnik czterowałowy

Silnik czterowałowy ma wały korbowe rozmieszczone w czterech rogach czworoboku. Właśnie od konstrukcji tego silnika wywodzi się jego nazwa, a mianowicie silnik czworoboczny.

Silnik kwadratowy

Silnik kwadratowy to czterocylindrowy lub czterorzędowy, czterowałowy, dwutłokowy silnik spalinowy z przeciwbieżnymi tłokami. W przypadku tego typu silnika jego przekrój tworzy kształt czworoboku. Wały korbowe są umieszczone na wierzchołkach czworokąta, a boki czworokąta z kolei tworzą cylindry.

Dwa tłoki w każdym cylindrze poruszają się względem siebie. Przestrzeń kompresji powstaje pomiędzy dwoma tłokami w środku cylindra. Jeśli silnik czworokątny jest tylko czterocylindrowy, to również zalicza się go do grupy silników płaskich.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o jednym z tych silników, nie rozpaczaj. W innych artykułach napiszemy bardziej szczegółowo o wszystkich wymienionych dzisiaj typach silników.