Silnik chłodzony cieczą: Jak działa chłodzenie cieczą?

Płyn chłodzący
Opublikowany

Silnik chłodzony cieczą to silnik spalinowy, który wykorzystuje ciecz chłodzącą do usuwania ciepła z chłodzonych powierzchni, rozpraszając to ciepło do powietrza.

Chłodzenie silnika cieczą jest pośrednie, ponieważ ciecz jest tylko pośrednikiem w przekazywaniu temperatury z silnika do powietrza. Jako ciecz chłodzącą stosuje się wodę destylowaną lub płyn niezamarzający.

Treść

Jak działa silnik chłodzony cieczą?

Silnik chłodzony cieczą jest tak skonstruowany, że głowica i blok cylindrów mają podwójną ściankę tworzącą skorupę. Płaszcz ten wypełniony jest cieczą chłodzącą, która po podgrzaniu wpływa do chłodnicy, gdzie jest następnie schładzana przepływającym powietrzem. Schłodzona ciecz jest następnie zawracana do silnika i proces ten jest powtarzany wielokrotnie.

Obwód chłodzenia jest zamknięty, gdy silnik jest zimny, a płyn chłodzący znajduje się tylko w bloku silnika i głowicy cylindrów. Termostat otwiera się dopiero po rozgrzaniu silnika do około 80 stopni Celsjusza, umożliwiając przepływ płynu chłodzącego do chłodnicy, który przekazuje swoją temperaturę do powietrza.

Elementy układu chłodzenia silnika chłodzonego cieczą

1. Pompa płynu chłodzącego (pompa wody)

Pompa płynu chłodzącego jest często nazywana pompą wodną. W pompie obraca się wirnik z łopatkami, który popycha ciecz w żądanym kierunku. Pompa napędzana jest elektronicznie lub za pomocą paska klinowego, a ciecz chłodząca jest dostarczana albo z chłodnicy, albo z komory termostatu.

2. Chłodnica

Rolą chłodnicy jest odprowadzanie ciepła, które płyn chłodzący otrzymuje z silnika do powietrza. Chłodnica składa się z górnej i dolnej komory na ciecz chłodzącą, pomiędzy którymi umieszczony jest wymiennik ciepła oraz przewodów cieczy chłodzącej.

3. Termostat

Termostat to urządzenie kontrolujące przepływ płynu chłodzącego w obwodzie chłodzenia silnika. Zadaniem termostatu jest sterowanie obiegiem chłodzenia oraz jak najszybsze osiągnięcie i utrzymanie optymalnej temperatury pracy silnika, co ma ogromny wpływ na zużycie paliwa, zużycie silnika oraz skład spalin.

4. Wentylator

Zadaniem wentylatora jest dostarczenie do chłodnicy i silnika wystarczającej ilości powietrza chłodzącego.

5. Czujnik temperatury płynu chłodzącego

Czujnik temperatury płynu chłodzącego rejestruje dane dotyczące temperatury płynu chłodzącego, które następnie przesyła do jednostki sterującej silnika. Dane z czujnika to jedna z ważnych informacji, za pomocą których sterownik silnika dowiaduje się, w jakim stanie jest silnik i odpowiednio zmienia tryb pracy silnika.

6. Grzejnik

Nagrzewnica zabezpiecza dopływ powietrza do kabiny kierowcy.

7. Pojemnik wyrównawczy

Służy do wyrównania ciśnienia płynu chłodzącego, gdy silnik jest zimny i ciepły.