Wydmuchana uszczelka głowicy: jak zapobiec uszkodzeniu silnika?

Cylinder head gasket
Opublikowany

Wydmuchana uszczelka pod głowicą to poważny problem i obawa wielu kierowców. Ale jak rozpoznać, że skończyła się uszczelka pod głowicą i trzeba ją wymienić na nową? Wyjaśnimy to w tym artykule.

Pomimo tego, że uszczelka pod głowicą powinna wystarczyć na cały okres eksploatacji silnika, sytuacja wygląda trochę inaczej. Styl jazdy w różnych trybach pracy silnika oraz ignorowanie niesprawności niektórych podzespołów wpływa na żywotność uszczelki głowicy.

Treść

Wydmuchana uszczelka pod głowicą i jej wpływ na silnik

W zależności od rodzaju uszkodzenia, przepalona uszczelka głowicy może wpływać na smarowanie silnika, chłodzenie lub jedno i drugie. Jednak wszystkie te czynniki znacząco wpływają na żywotność silnika, dlatego wskazane jest pilne i jak najszybsze rozwiązanie tego problemu, mimo że wymiana uszczelki pod głowicą nie należy do najtańszych.

Zignorowanie tego problemu byłoby znacznie droższe, ponieważ istnieje ryzyko śmiertelnego i nieodwracalnego uszkodzenia silnika. Przewody oleju silnikowego i płynu chłodzącego w bloku cylindrów znajdują się bardzo blisko siebie.

Engine block

Te kanały oleju silnikowego i płynu chłodzącego prowadzą wokół komór spalania od bloku cylindrów przez uszczelkę do głowicy cylindrów.

Jeśli dojdzie do uszkodzenia w obszarze uszczelnienia, kanały te mogą nie być wystarczająco odseparowane, powodując mieszanie się oleju silnikowego z płynem chłodzącym.

Jak objawia się wydmuchana uszczelka pod głowicą?

Wydmuchana uszczelka głowicy jest zgłaszana na kilka sposobów. Najbardziej typowym objawem uszkodzonej uszczelki są plamy oleju silnikowego w płynie chłodzącym (przypominające tłuste oczka w zupie) lub emulsja (biały do koloru cappuccino smar) na spodniej stronie korka, przez który wlewa się olej silnikowy.

Olej silnikowy

Do innych objawów możemy jednak zaliczyć również nagły wzrost zużycia oleju silnikowego czy płynu chłodzącego. Mieszanie oleju silnikowego z płynem chłodzącym powoduje szybką degradację oleju, powodując utratę jego właściwości (tracenie właściwości smarnych).

Film olejowy gubi się również na powierzchniach styku, co prowadzi do nadmiernego zużycia silnika, uszkodzenia łożysk wału korbowego czy uszkodzenia wałka rozrządu i innych elementów silnika. W przypadku przedostania się oleju silnikowego do układu chłodzenia istnieje ryzyko zatkania kanałów, przez które przepływa płyn chłodzący, co skutkuje spaleniem silnika.

Ponadto istnieje również ryzyko przegrzania silnika z powodu utraty płynu chłodzącego lub wręcz przeciwnie, zatarcia silnika z powodu niewystarczającej ilości oleju silnikowego, a tym samym niewystarczającego smarowania.

Jednak wydmuchana uszczelka pod głowicą może objawiać się nie tylko mieszaniem oleju silnikowego z płynem chłodzącym. W pewnych okolicznościach te dwa płyny eksploatacyjne mogą wyciekać z silnika lub do komory spalania. Jeśli którykolwiek z tych płynów wycieka z silnika, można to bardzo łatwo rozpoznać po wycieku wilgoci lub oleju przez uszczelkę.

Jeśli jednak olej silnikowy dostanie się do przestrzeni cylindrów, z rury wydechowej zacznie wydobywać się niebieski dym.

Niebieski dym z wydechu

Jeśli płyn chłodzący dostanie się do cylindra, z rury wydechowej zacznie wydobywać się biały dym. Odmienne zabarwienie spalin może być widoczne dopiero przy większym obciążeniu silnika, jeśli uszczelka głowicy cylindrów jest uszkodzona.

Zasadniczo zdrowy silnik praktycznie nie zużywa płynu chłodzącego.

Płyn chłodzący

Jednak gdy tylko płyn chłodzący zacznie znikać i nie będzie można wykryć jego wycieku z silnika, przewodów lub chłodnicy, czas sprawdzić, czy płyn dostał się do obiegu oleju.

W jaki sposób uszczelka pod głowicą może ulec uszkodzeniu?

Jak wspomniano, uszczelka pod głowicą powinna wystarczyć na cały okres eksploatacji silnika. Rzeczywistość jest jednak często inna, a uszczelka pod głowicą kończy swoją pracę dużo wcześniej niż powinna. Uszkodzenie najczęściej występuje, gdy silnik jest narażony na znaczne obciążenie cieplne z powodu wadliwego działania termostatu, wentylatora lub pompy wodnej.

Jednak inne przyczyny mogą obejmować jazdę z niskim poziomem płynu chłodzącego, niewłaściwy płyn niezamarzający lub ładowanie i uruchamianie silnika, gdy nie osiągnął on jeszcze prawidłowej temperatury roboczej.

Wydmuchana uszczelka pod głowicą i jej wymiana

Uszczelka głowicy nie jest elementem, który można naprawić lub odnowić. A nawet gdyby tak było, dlaczego ktoś miałby to robić? Uszczelka pod głowicą nie jest droga, ale robocizna tak.

Po demontażu głowicy cylindrów oprócz nowej uszczelki zaleca się wymianę oleju i płynu chłodzącego. Jeśli olej silnikowy dostanie się do układu chłodzenia lub przeciwnie, płyn chłodzący dostanie się do układu olejowego. Konieczne jest również oczyszczenie układu chłodzenia i smarowania silnika.

Głowica cylindra

Gdy głowica jest już opuszczona, warto sprawdzić luz zaworowy, ewentualnie go wyregulować i wymienić uszczelkę pod głowicą.

W zależności od typu silnika wymiana uszczelki głowicy trwa kilka godzin, a całkowity koszt tej naprawy może być dość wysoki, w zależności od warsztatu. Jednak koszty wzrosną, jeśli powierzchnie styku cylindrablok i głowica cylindrów są zdeformowane. W takim przypadku konieczne jest gładkie szlifowanie tych powierzchni. W przeciwnym razie mogą wystąpić różne wycieki, a tym samym cała wymiana uszczelki głowicy poszłaby na marne.

Wymiany uszczelki głowicy powinien dokonać fachowiec, ponieważ nieprawidłowy demontaż lub montaż głowicy cylindrów może przynieść więcej szkody niż pożytku. Demontaż głowicy cylindrów należy wykonać w sposób zalecany przez producenta, tzn. należy odkręcać i dokręcać śruby w dokładnej kolejności. Producent ustala kolejność odkręcania i dokręcania śrub i należy jej przestrzegać.