Układ chłodzenia silnika: jak to działa i jakie są jego rodzaje

Water-cooled engine
Opublikowany

Zadaniem układu chłodzenia silnika jest odprowadzanie nadmiaru ciepła powstającego podczas procesu spalania i przekazywanie go do poszczególnych części silnika oraz do oleju silnikowego.

Chłodzenie silnika jest zatem krytycznym aspektem utrzymania optymalnych osiągów silnika i przedłużenia jego żywotności. Chroni silnik i podzespoły przed przegrzaniem oraz zapewnia stabilną temperaturę pracy silnika.

Treść

Jak działa układ chłodzenia silnika

 1. Silnik przekazuje ciepło do płynu chłodzącego, który je pochłania i odprowadza.
 2. Pompa wodna wymusza obieg płynu chłodzącego w całym układzie chłodzenia.
 3. Termostat reguluje przepływ płynu chłodzącego pomiędzy silnikiem a chłodnicą, zapewniając uzyskanie i utrzymanie przez silnik optymalnej temperatury pracy.
 4. Chłodnica rozprasza ciepło pochłaniane przez płyn chłodzący, pozwalając mu ostygnąć przed powrotem do silnika.
 5. Wentylatory zwiększają przepływ powietrza przez chłodnicę, zwłaszcza gdy pojazd stoi lub porusza się z małą prędkością, pomagając w utrzymaniu optymalnej temperatury silnika.

Rodzaje układów chłodzenia silnika

Dwa podstawowe typy układów chłodzenia silnika spalinowego są chłodzone powietrzem i chłodzone cieczą.

1. Systemy chłodzone powietrzem

Silniki chłodzone powietrzem polegają na przepływie powietrza nad powierzchniami silnika w celu rozproszenia ciepła. Jest to ułatwione dzięki zastosowaniu żeber chłodzących, które zwiększają powierzchnię elementów silnika i wspomagają wymianę ciepła.

Zalety systemów chłodzonych powietrzem

 1. Prostota: Systemy chłodzone powietrzem są mniej skomplikowane niż systemy chłodzone cieczą, ponieważ wymagają mniej części do konserwacji i wymiany.
 2. Lekki: bez chłodnicy, płynu chłodzącego lub innych elementów chłodzących cieczą silniki chłodzone powietrzem są zwykle lżejsze niż ich odpowiedniki chłodzone cieczą.

Wady systemów chłodzonych powietrzem

 1. Niewydajność: systemy chłodzone powietrzem są generalnie mniej wydajne w chłodzeniu, ponieważ polegają na temperaturze powietrza otoczenia i przepływie powietrza do rozpraszania ciepła.
 2. Hałas: żebra chłodzące stosowane w silnikach chłodzonych powietrzem mogą generować dodatkowy hałas podczas pracy.

2. Systemy chłodzone cieczą

Płyn chłodzący

Silniki chłodzone cieczą wykorzystują płyn, zwykle mieszaninę wody i płynu niezamarzającego, do pochłaniania i odprowadzania ciepła z elementów silnika.

Płyn chłodzący krąży kanałami w bloku silnika i głowicy cylindrów, zanim przejdzie przez chłodnicę, gdzie oddaje ciepło do otaczającego powietrza.

Zalety systemów chłodzonych cieczą

 1. Wydajność: systemy chłodzone cieczą zapewniają wydajniejsze przenoszenie ciepła niż systemy chłodzone powietrzem, co pozwala na lepszą kontrolę temperatury i osiągów silnika.
 2. Konsystencja: Stosowanie płynu chłodzącego zapewnia równomierny rozkład temperatury w silniku, zmniejszając ryzyko powstawania gorących punktów i potencjalnych uszkodzeń.

Wady systemów chłodzonych cieczą

 1. Złożoność: systemy chłodzone cieczą mają więcej elementów, takich jak chłodnica, pompa wodna i wąż płynu chłodzącego, co czyni je bardziej złożonymi i potencjalnie podatnymi na awarie.
 2. Masa: Dodatkowe komponenty i płyn chłodzący zwiększają wagę silnika i pojazdu.

Główne elementy układu chłodzenia silnika

Do głównych elementów układu chłodzenia silnika należą:

 1. Chłodnica
 2. Pompa wody
 3. Termostat
 4. Płyn chłodzący
 5. Wentylatory
 6. Węże i rury

1. Grzejnik

Chłodnica jest odpowiedzialna za chłodzenie płynu chłodzącego silnik poprzez rozpraszanie ciepła, gdy przechodzi ono przez szereg rurek i żeber. Zwykle znajduje się z przodu pojazdu, aby zmaksymalizować przepływ powietrza.

2. Pompa wodna

Pompa wodna jest urządzeniem mechanicznym, które zapewnia obieg płynu chłodzącego w silniku i układzie chłodzenia. Silnik napędza go za pomocą paska lub łańcucha.

3. Termostat

Termostat to wrażliwy na temperaturę zawór, który kontroluje przepływ płynu chłodzącego między silnikiem a chłodnicą. Zapewnia szybkie nagrzewanie silnika i utrzymanie stałej temperatury roboczej.

4. Płyn chłodzący

Płyn chłodzący to mieszanina wody i płynu niezamarzającego, która pochłania ciepło z silnika i przekazuje je do chłodnicy. Składnik zapobiegający zamarzaniu zapobiega zamarzaniu płynu chłodzącego w niskich temperaturach i podnosi temperaturę wrzenia, aby zapobiec przegrzaniu.

5. Wentylatory chłodzące

Wentylatory chłodzące pomagają zwiększyć przepływ powietrza przez chłodnicę, zwłaszcza gdy pojazd stoi lub porusza się wolno. Wentylatory mogą być napędzane mechanicznie lub elektrycznie, przy czym tym drugim steruje czujnik temperatury silnika.

6. Węże i rury

Węże i rury są odpowiedzialne za transport płynu chłodzącego między silnikiem, chłodnicą i innymi elementami układu chłodzenia. Muszą być wykonane z trwałych materiałów, aby wytrzymać wysokie temperatury i ciśnienia.

Konserwacja układu chłodzenia i najlepsze praktyki

Właściwa konserwacja układu chłodzenia silnika zapewnia optymalną wydajność i zapobiega powstawaniu tzw tlych napraw. Oto kilka najlepszych praktyk, których należy przestrzegać:

 1. Regularnie sprawdzaj i uzupełniaj płyn chłodzący: regularnie sprawdzaj poziom płynu chłodzącego w zbiorniku i uzupełniaj w razie potrzeby.
 2. Okresowo przepłukuj i wymieniaj płyn chłodzący: Płyn chłodzący może z czasem ulec zanieczyszczeniu i utracić skuteczność. Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi płukania i wymiany płynu chłodzącego.
 3. Sprawdź elementy układu chłodzenia: regularnie sprawdzaj pompę wodną, termostat, chłodnicę, wentylator chłodzący i węże pod kątem oznak zużycia, uszkodzeń lub nieszczelności. W razie potrzeby wymień lub napraw komponenty.
 4. Wyczyść chłodnicę: Upewnij się, że żeberka chłodnicy są czyste i wolne od zanieczyszczeń, które mogą blokować przepływ powietrza i zmniejszać wydajność chłodzenia.
 5. Monitoruj temperaturę silnika: podczas jazdy miej oko na wskaźnik temperatury silnika lub lampkę ostrzegawczą. Jeśli silnik zacznie się przegrzewać, natychmiast rozwiąż problem, aby zapobiec uszkodzeniu.
 6. Używaj odpowiedniej mieszanki płynu chłodzącego: Zawsze używaj odpowiedniej mieszanki płynu chłodzącego zalecanej przez producenta. Użycie niewłaściwego typu może prowadzić do zmniejszenia wydajności chłodzenia lub uszkodzenia systemu.

Podsumowanie

Wierzymy, że po przeczytaniu tego artykułu dowiesz się, jak ważne jest chłodzenie silnika i jego podzespołów. Niezależnie od tego, czy używany jest układ chłodzony powietrzem, czy cieczą, skuteczne chłodzenie silnika ma kluczowe znaczenie dla trwałości i wydajności każdego silnika spalinowego.