Czujnik spalania stukowego silnika: jaka jest jego funkcja?

Czujnik spalania stukowego silnika
Opublikowany

Czujnik spalania stukowego silnika to czujnik piezoceramiczny w bloku silnika o zapłonie iskrowym. Zadaniem tego czujnika jest pomiar hałasu silnika podczas jego pracy (spalania).

Czujnik spalania stukowego rejestruje występowanie stukania silnika, charakteryzującego się wzrostem ciśnienia i hałasem silnika (stukaniem), od którego pochodzi nazwa tego zjawiska.

Treść

Co to jest spalanie detonacyjne?

Stukanie silnika jest zjawiskiem negatywnym podczas spalania w silnikach o zapłonie iskrowym, które objawia się akustycznie odgłosem stukania. Dlaczego jednak występuje? Jest to spowodowane spalaniem niewłaściwej mieszanki paliwowej w niewłaściwym momencie.

Gdy mieszanka paliwowo-powietrzna dostaje się do cylindra, jest podgrzewana poprzez sprężanie. Następnie, gdy mieszanina ma się zapalić, jej temperatura jest na granicy samozapłonu. W tym momencie następuje zapłon mieszanki od iskry świecy zapłonowej.

Jeśli jednak mieszanka zapali się sama, bez pomocy iskry świecy zapłonowej, jej wypalenie jest niejednorodne, a co za tym idzie złej jakości. W tym przypadku fale uderzeniowe zaczynają rozprzestrzeniać się w przestrzeni cylindra, odbijając się od wewnętrznych ścianek komory spalania i objawiają się akustycznie wspomnianym już stukaniem.

Jak działa czujnik spalania stukowego silnika?

Tak więc czujnik spalania stukowego silnika służy do wykrywania stuku silnika, które przy dłuższej ekspozycji mogą spowodować uszkodzenie silnika. Czujnik stuków jest podłączony do jednostki sterującej silnika, która w przypadku wykrycia stuków reguluje wyprzedzenie zapłonu, zapobiegając w ten sposób.

Silnik z czujnikiem spalania stukowego może spalać paliwo o niższej liczbie oktanowej niż jest przeznaczony. Taki silnik może trwale dostosować wyprzedzenie zapłonu do paliwa o niższej liczbie oktanowej, co jednak obniży jego osiągi. Jednocześnie jednak silnik jest wyposażony w czujnik spalania stukowego i może wykorzystywać paliwa wysokooktanowe.

Dzięki zastosowaniu kilku czujników spalania stukowego (po jednym na każdy cylinder) możliwe jest uzyskanie selektywnej regulacji zapłonu każdego z cylindrów w zależności od warunków pracy w jakich aktualnie znajduje się dany cylinder.

Czujnik spalania stukowego pomaga silnikowi osiągnąć wydajne spalanie mieszanki, zmniejszając wyprzedzenie zapłonu, zbliżając go do progu spalania detonacyjnego. W ten sposób optymalizuje się osiągi silnika, ale jednocześnie zmniejsza się zużycie paliwa i emisja spalin.

Czujnik ten zabezpiecza również elementy silnika biorące udział w procesie spalania (głowica, tłoki, pierścienie tłokowe, zawory, cylindry, tuleje cylindrowe, uszczelka głowicy itp.).

Awaria czujnika spalania stukowego silnika najczęściej powoduje:

  • Utrata mocy silnika
  • Hałas silnika (stukanie silnika)
  • Przegrzanie silnika
  • Zwiększone zużycie paliwa