Silnik spalinowy tłokowy: jakie są jego rodzaje?

Przekrój silnika
Opublikowany

Silnik spalinowy tłokowy to rodzaj silnika spalinowego wyposażonego w tłok, którego zadaniem jest pośredniczenie w zamianie energii cieplnej powstałej w wyniku reakcji chemicznej na pracę mechaniczną silnika.

Pod pojęciem tłokowego silnika spalinowego możemy sobie wyobrazić klasyczny silnik z ruchem posuwisto-zwrotnym tłoka lub mniej eksploatowany silnik z tłokiem obrotowym, a więc silnik Wankla.

Treść

Silnik spalinowy tłokowy

1. W zależności od miejsca spalania:

2. Silnik o przerywanym cyklu pracy:

3. Zgodnie z ruchem tłoka:

 • Silnik o tłokowym ruchu posuwisto-zwrotnym
 • Silnik o obrotowym ruchu tłoka (silnik Wankla)

Jednak, aby zakwalifikować silnik jako tłokowy silnik spalinowy, musi on spełniać co najmniej jeden warunek z każdego z tych trzech punktów. Obecnie najszerzej stosowanym rodzajem tłokowych silników spalinowych są silniki czterosuwowe i dwusuwowe o spalaniu wewnętrznym i prostoliniowym ruchu posuwisto-zwrotnym.

Inne typy tłokowych silników spalinowych nie są już używane lub są używane w minimalnym stopniu.

Silniki ze spalaniem zewnętrznym i prostoliniowym ruchem tłoka

silnik Stirlinga

Ten typ silnika jest najrzadziej stosowany wśród tłokowych silników spalinowych. Silnik Stirlinga wykorzystuje ciepło z zewnętrznego źródła do wytworzenia energii potrzebnej do cyklu pracy.

Silnik Stirlinga wykorzystuje energię chemiczną ze spalania paliwa do ogrzania wyizolowanej substancji roboczej, która wykonuje pracę w silniku. Spalanie zawsze zachodzi poza silnikiem, a wyizolowaną substancją roboczą jest często gaz.

Silniki spalinowe z ruchem obrotowym tłoka

Silnik Wankla

Do tej kategorii zalicza się silnik Wankla, zwany czasem silnikiem obrotowym. Jest to silnik spalinowy z obrotowym tłokiem, który przekształca ciśnienie w ruch obrotowy. W przeciwieństwie do klasycznego tłokowego silnika spalinowego, wszystkie części silnika Wankla obracają się w jednym kierunku.

Cykl czterosuwowy: wlot, sprężanie, spalanie i wydech odbywa się między owalną obudową wewnętrzną a trójkątnym tłokiem obrotowym.

Tłoki obracają się wokół wału zwanego wałem mimośrodowym i przechodzą przez środek wirnika. Duże koło zębate zapewnia okrężny ruch tłoka z wewnętrznymi zębami, umieszczonymi w środku wirnika (tłoka). Małe koło zębate, które sprzęga się z kołem zębatym wirnika, jest sztywno przymocowane do wału.

W miejscach, w których obracający się tłok styka się z wewnętrzną powłoką pokrywy silnika, uszczelnienie zapewnia utworzenie trzech izolowanych przestrzeni między wirnikiem a obudową. Gdy tłok się obraca, przestrzenie te poruszają się w kierunku obrotu oraz zwiększają i zmniejszają swoją objętość.

Silniki o spalaniu wewnętrznym i prostoliniowym ruchu tłoka:

Tłokowy silnik spalinowy o spalaniu wewnętrznym i ruchu posuwisto-zwrotnym tłoka należy do najbardziej rozpowszechnionych silników stosowanych do napędu samochodów, motocykli, statków i małych samolotów.

Jest więc najliczniejszym przedstawicielem nie tylko tłokowych silników spalinowych, ale także wszystkich innych silników spalinowych.

Silniki te możemy zaliczyć do kategorii:

 • dwusuwowe silniki benzynowe (są to małe silniki stosowane głównie do napędu motocykli)
 • dwusuwowe silniki wysokoprężne (są to silniki stosowane najczęściej w przemyśle, np. jako rezerwowe generatory do produkcji energii elektrycznej)
 • czterosuwowe suwowe silniki benzynowe (są to silniki o różnej pojemności, najczęściej stosowane do napędu samochodów osobowych)
 • czterosuwowe silniki wysokoprężne (są to silniki o różnej pojemności, najczęściej stosowane do napędu samochodów osobowych, autobusów, furgonetek lub ciężarówek oraz innych ciężkich maszyny)

Koncepcja tego silnika w skrócie:

Tłokowy silnik spalinowy ze spalaniem wewnętrznym przetwarza energię chemiczną na energię mechaniczną poprzez spalanie mieszanki. Po zapaleniu mieszanki w komorze spalania, która musi być idealnie uszczelniona, powstaje duże ciśnienie, które oddziałuje na tłok silnika i wprawia go w ruch.

Wał korbowy

Ruch ślizgowy tłoka przenoszony jest przez korbowód na wał korbowy i tym samym zamienia się w ruch obrotowy, dzięki czemu kierowca samochodu lub innej maszyny jest zapewniony.

Jeden cykl pracy silnika składa się z następujących faz:

 1. Dolot - faza napełniania butli świeżym ładunkiem
 2. Sprężanie - faza sprężania mieszanki
 3. Spalanie - faza spalania, podczas której następuje przemiana energii cieplnej do pracy mechanicznej
 4. Wydech - faza wypychania spalin z cylindra

Silnik spalinowy tłokowy i jego budowa:

Tłok silnika

Silniki spalinowe tłokowe o prostoliniowym ruchu tłokowym i spalaniu wewnętrznym można podzielić na kilka grup ze względu na kilka cech konstrukcyjnych, a mianowicie:

Według metody chłodzenia:

Silniki spalinowe tłokowe dzielimy ze względu na ilość i rozmieszczenie cylindrów oraz wałów korbowych na:

Silniki jednowałowe:

Silnik jednowałowy to tłokowy silnik spalinowy wyposażony tylko w jeden wał korbowy. Ten typ silnika jest najczęściej reprezentowany w konstrukcji tłokowych silników spalinowych.

Do grupy silników jednowałowych należą:

 • Silniki jednocylindrowe
 • Silniki rzędowe - odpowiednio jednorzędowe, które mają wszystkie cylindry w jednym rzędzie
 • Silniki dwurzędowe - silniki V z cylindrami w kształcie litery V, silniki z cylindrami A lub silniki VR
 • Silniki trzyrzędowe - silniki W
 • Silniki wentylatorowe
 • Silniki czterorzędowe - silniki X
 • Silniki promieniowe - z cylindrami umieszczonymi wokół wału korbowego
 • Silniki wielopromieniowe - dwu-, trzy-, czterocylindrowe silniki gwiazdowe i tak dalej

W zależności od liczby cylindrów niektóre z powyższych typów należą do grupy silników płaskich.

Silniki wielowałowe:

BRM P75

Silnik wielowałowy to tłokowy silnik spalinowy wyposażony w wiele wałów korbowych. W zależności od liczby wałów silniki wielowałowe nazywane są dwuwałowymi, trójwałowymi i tak dalej.

Wielowałowa konstrukcja silnika umożliwia realizację silników jednotłokowych, dwutłokowych i wielotłokowych.

Ta grupa obejmuje:

 • Silniki z przeciwbieżnymi tłokami
 • Silniki z równoległymi cylindrami - silniki U
 • Silnik trójkątny
 • Silniki Y
 • Silnik czworoboczny
 • Silniki H

W zależności od liczby cylindrów niektóre z powyższych typów należą do grupy silników płaskich.

Podział tłokowych silników spalinowych ze względu na rodzaj dystrybucji:

 1. Silnik z rozdzielaczem kanałowym
 2. Silnik z rozdzielaczem suwakowym
 3. Silnik z rozdzielaczem zaworowym:
 • Rozdzielczość zaworów F - z jednym zaworem z boku cylindra, a drugim w głowicy (konstrukcja przestarzała)
 • Rozkład zaworów SV (zawór boczny) - z zaworem z boku cylindra (konstrukcja przestarzała)
 • Rozkład zaworów OHV (górnozawór) - z zaworami w głowicy
 • OHC valvetrain (górny wałek rozrządu) - z zaworami i wałkiem rozrządu w głowicy
 • DOHC lub 2xOHC - z dwoma wałki rozrządu w głowicy cylindrów
 • Silnik z dystrybucją kombinowaną - kanał, wylot przez zawór zwykle obsługuje wlot mieszanki.

Charakterystycznymi parametrami tłokowego silnika spalinowego z ruchem tłoka są:

 • Skok - odległość między dolnym i górnym środkiem tłoka
 • Objętość skokowa - różnica objętości komory spalania między dolnym i górnym środkiem tłoka w cm3
 • Objętość sprężania space – objętość jaka pozostaje w cylindrze w cm3 gdy tłok znajduje się w górnym martwym punkcie
 • Stopień sprężania – stosunek objętości cylindra gdy tłok znajduje się w dolnym martwym punkcie do objętości gdy tłok znajduje się w górnym martwym punkcie

Podstawowe parametry tłokowego silnika spalinowego:

Podstawowe parametry techniczne tłokowego silnika spalinowego to moc i moment obrotowy. Od tych parametrów, zużycia paliwa czy zdolności pokonywania wzniesień zależy maksymalna prędkość i przyspieszenie samochodu.

Moc silnika podawana jest w kilowatach (kW) oraz koni mechanicznych (PS, KM, ks). Jednostką momentu obrotowego jest niutonometr (Nm) lub funt na stopę (ft-lbs).